Välkommen till

Kennel Prezize

Uppfödning av Svensk Lapphund!

Gunilla Skinnar
Nyby 153
74492 Huddungeby
+46739630467
Mail: skinnar7@hotmail.com