Välkommen till

Kennel Prezize

uppfödning av Svensk Lapphund

Gunilla Skinnar
Nyby 153
74492 Huddungeby
+46739630467
Mail: skinnar7@hotmail.com